Veteriner Blog

0

Feline Cowpox (Catpox)

Cowpox virüsü enfeksiyonu, genellikle küçük kemirgenlerin avlayan kedileri etkileyen, nadir görülen bir deri hastalığıdır. Bu enfeksiyondan kaynaklanan deri lezyonları genellikle zamanla kendi kendine kaybolur....

0

Pemfigus

Pemfigus deri ve müköz membranlarda vezikülobullöz püstüler bozukluklar gösteren, histolojik olarak akantolizis ile karakterize otoimmun bir hastalıktır. Bazı pemfigus tipleri de diş etlerini etkileyebilir. Otoimmün...